Alib

Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

BAŞYAZI

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDAN SEÇMELER

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

 

Ali Biraderoğlu 

Oportünist Değişimin Aktörleri Ali Biraderoğlu Düşünme Üzerine Ali Biraderoğlu
Tarih Üzerine 1 Ali Biraderoğlu Tarih Değişim Ali Biraderoğlu
Çağımız Tarih Felsefeleri A:Biraderoğlu Değişimin Sınırları A.Biraderoğlu
Arayış(aramayış) A.Biraderoğlu Heyula A. Biraderoglu
İflas Eden Mucize A.Biraderoğlu NFK ve Büyük Doğu A.Biraderoğlu
Özgül Düşünme A.Biraderoğlu Özgür Düşünme A.Biraderoğlu
Trajik Sevinç A.Biraderoğlu Zelzele-fırtına-kasırga  A.Biraderoğlu
Sahipsiz ülke A.Biraderoğlu Tarihin Gerekliliği Üzerine A.Biraderoğlu
Dostoyevski'nin Hayatı Ali Biraderoğlu Düşünme  Ali Biraderoğlu
İki Hatıra  Ali Biraderoğlu Bir Düşmanlığın Psikolojisi A.Biraderoğlu
Karl Marks'ın Sosyoloji Anlayışı   Ali Biraderoğlu Sanat  (Ali Biraderoğlu)
Önsöz Gibi Birşey  Ali Biraderoğlu

iMAM-I GAZALÎ ve KOZALİTE PRENSİBİNİN TENKİDİ  Ali Biraderoğlu

 TARİH ŞUURU Ali Biraderoğlu

SOSYOLOJİ/TANIDIĞIMIZ DÜNYAYA YENİ BİR BAKIŞ

Çev: Ali Biraderoğlu

  1942 yılında Kayseri’de doğdu. Kayseri lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Stajını İstanbul Erkek Lisesinde Nurettin Topçu’nun yanında yaptı.
 Çocukluk döneminde Babasının Dedesine okuduğu Büyük Doğu dergileri ile tanıştı. Henüz çocuk yaşta Büyük Doğu ikliminde yetişmeye başladı. Üniversite öğrenimi sırasında Necip Fazıl Kısakürek’in yanında oldu. Büyük Doğu dergilerinin çeşitli devrelerinde yazmaya başladı.
Büyük Doğu fikriyatını ve ideolocyasını anlama biçimi Necip Fazıl’ın dikkatinden kaçmadı. 1978 Büyük Doğularında yazdığı Heyula başlıklı yazı için Üstad “Profesörünün, meşhur muharririnin, politikacısının, içi geçmiş kabaklar gibi her türlü fikir cevherini yitirdiği bu kafa kıtlığı devrinde, olgun gençlik kadromuzun en mümtaz örneklerinden Ali Biraderoglu’na ait bu yazıyı bütün Batı dillerine çevrilmeye layık bir değer ölçüsüyle takdim ederiz…” biçiminde bir sunuşla yayınladı. Nitekim Rapor dergilerinde de iki yazısı için benzer değerlendirmelerde bulundu.
 Necip Fazıl’ın ‘en yakını’ olma liyakatinden başka herhangi bir kaygı taşımayan Ali Biraderoğlu üniversiteyi bitirdikten sonra Felsefe öğretmenliğine başlar. Kayseri Lisesinde öğretmen, Kayseri Yüksek Öğretmen Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışır.
Necip Fazıl’ın hemen bütün konferanslarında, dergi çıkarmalarında, kültürel faaliyetlerinde yanındaki insandır.
Arkadaşları ile Kayseri’de önce MTTB sonra Söğüt Fikir Kulübünde eşya ve hadiseleri anlamaya ve yorumlama çabalarını sürdürdü.
Necip Fazıl’ın vefatından sonra üstadını vuslata hazırlayan içerideki dört kişiden biridir. Necip Fazıl ve Büyük Doğu ile hesaplaşmayan, konjönktürel kaygılardan uzak olmayan, oportünist ve pragmatik zaaflarla, aşağılık kompleksinden kurtulamamış, İslamı bir izm ve ideolojinin, yükselen değerin arkasına takan ve bilhassa 1980 sonrası ortaya çıkan “fikir hareketlerini” ciddiye almadı ve bunları modern hareketler olarak niteleyerek ucuzculuk ve sistem içinde yer bulma çabaları olarak değerlendirdi. İslamı  bir kültür ve medeniyet planında ele almayan, onu zamanı ve mekanı belirleyici bir ‘üst’ kıymet hükmü olarak benimsemeyen hiçbir düşünceyi ciddiye almadı.
Bir süre Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı ve oradan emekli oldu.
Büyük Doğu, Rapor, Türk Edebiyatı Hece dergisinde pek çok yazısını yayınlamıştır. MTTB ve Söğüt Fikir Kulübü bünyesinde pek çok konferans ve seminer vermiştir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

 
     

Giriş | Yeni Sayfa 5 | Değişiminsınırları

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 22/05/08 13/01/09