Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

BAŞYAZI

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDAN SEÇMELER

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

Vakıf Başkanı Sayın Mustafa Fikri Tekelioğlu'nun Kompozisyon Yarışması Açılış Konuşmaları

Saygıdeğer davetliler,sevgili öğrenciler,

Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfının tertip ettiği “Kompozisyon Yarışması” nın ödül törenine hepiniz hoş geldiniz.
Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı olarak böyle bir yarışma tertip etmemizdeki amaç;
Gençlerimizin kitap okuma , inceleme ve araştırma yapma; yazma kabiliyetlerini geliştirmeye vesile olmak, bu sayede Edebiyat ve fikir dünyamıza genç nesiller kazandırmaktı.
Bu amacımızı gerçekleştirmek için düşüncemizi söylediğimizde başta sayın valimiz, sonrasında Milli Eğitim Müdürümüz ve Tüm Milli Eğitim camiasından tam destek gördük.Huzurlarınızda hepsine şükranlarımı arz ediyorum.
Kompozisyon konumuzu seçerken Liseli gençlerimizin özellikle okumasını istediğimiz iki eseri seçtik;Necip Fazıl KISAKÜREK’ten “Çöle İnen Nur” ve “O ve Ben”…
Neden Necip Fazıl Kısakürek’ten iki eser?
Çünkü inanıyoruz ki tefekkür dünyasına adım atmak isteyen her gencin hesaplaşması gereken ilk isimdir Necip Fazıl. O, tek kelimenin, gürültüler yüzyılında, dönmez davacısı ve takipçisiydi... Olanca derinlik ve hamasetiyle, asalet ve saffetiyle, iffet ve ismetiyle, haşmet ve dehşetiyle, kelâm ve kalemiyle necip kahramandı , o ...
O tam bir destanla anlatılabilecek birisiydi. Zira o, kahramanlıkların hepsini bünyesinde toplamış birisiydi...
O'nu geçmiş kahramanlıkların dirilişi, gelecekteki kahramanlıkların prototipi olarak düşünmek mümkün ise de, kendine özgü edası içerisinde "Çöle inen Nur"un pervanesi olarak görmek daha yerinde olur.
O ,Çöle İnen Nur adlı eserini bize şöyle takdim etmiştir;

«Tefsir, Hadîs, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir aklî teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak «doğru» üzerine hissî ve teessürî bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir ve akla verdiği pay, onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim değil, sanat eseridir ve ilmin içini ve dışını tahkik salâhiyetinde olmadığı mukaddes kapıya, ancak, inanmış ve teslim olmuş sanat tavrıyla sokulmaktan başka çare yoktur.

«O Ve Ben»adlı eserini de şöyle takdim etmiştir: 

«Bu eser, dünyaya gelişimden bugüne kadar en hususî renkleri, çizgileri ve sesleriyle hayatımın hikâyesi ve asıl O’nu tanıdıktan sonra mânasını anlamaya başladığım vücut hikmetinin bende tecelli eden yakıcı ifadesidir. Bu bakımdan, kendilerini görünceye kadar malik olabildiğim birbuçuk esere nisbetle bugün 60 cildi aşan ve hepsini birden o nura borçlu bildiğim eserler arasında, şimdikini, baş köşeye oturtulması lâzım ve en mahrem iç ve dış iklimlere doğru bir belirtiş olarak takdim ederim.»
Biz, gençlerimizin Necip Fazıl Kısakürek gibi bir dahi sanatkarın büyüleyici üslubuyla alemlere rahmet olarak gönderilen Kainatın Efendisi Peygamber Efendimizin hayatını okuyunca, ona olan sevgilerinin artacağı kanaatiyle bu eserleri tercih ettik.Katılım oldukça iyi idi.185 kompozisyonu değerlendirmeye aldık.Bu kompozisyonları yazan öğrencilere,okul idarecilerine ve edebiyat öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum.Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.
Bir temennimi ifade etmeden geçemeyeceğim.Günümüzdeki internet imkanları ve bilgiye çok kolay ulaşılabilmenin getirdiği dezavantajlardan bahsetmeliyim.Ulaşılan bilginin bir kontrol mantığı ve mekanizması içerisinde kullanılmasında öğretmenlerimize büyük bir görev düşmektedir.Aksi takdirde “intihal” ile karşılaşmamız söz konusu olabiliyor.
Evet değerlendirme kurulumuz yarışmaya katılan eserleri büyük bir titizlikle okumuştur.Dereceye giren çalışmaları seçmekte zorlandığımızı ifade etmeliyim.Çok uzun çalışma takdim eden öğrencilerimiz var,hepsine teşekkür ediyorum çok özgün ifadeler var,tamamen orijinal ifadeler var.Hepsi de kıymetli çalışmalar,gayretler…Bu gayretlere mihmandarlık edecek,yol gösterecek kişilere ihtiyaç var.Bunlar öğretmenlerimiz olmalı.
Bu gece yarışmada derece alan kompozisyonları programımızın ilerleyen bölümlerinde sizlere takdim edeceğiz.
Bu vesile ile yarışmamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize tekrar teşekkür eder saygılar sunarım.Mustafa Fikri TEKELİOĞLU
Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı
Başkanı