Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

BAŞYAZI

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDA GEZİNİRKEN

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

Mesajların anlamı

Mahir KAYNAK

 

Gazetelerde küçük bir yer bulabilen bir haberi belki de gereğinden fazla önemsedim. Rusya lideri Putin Irak’ta öldürülen diplomatların katillerinin bulunup cezalandırılmasını emretti. Bu sıradan bir öç alma ve cezalandırmadan mı ibaretti yoksa daha kapsamlı bir tavrın işareti miydi? Bu tavırdan iki farklı anlam çıkarılabilir: Birincisi ABD’nin savaştığı direnişçilerin Rusya’nın da hasmı olduğunu ve bu direnişin destekçisi olmadığını ifade etmek istemiş olabilir, ikincisi çıkarlarını korumak için sınır ve kural tanımayacağını söylemektedir. Bu iki mesaj birbiri ile çelişmez ve ABD’nin bu mesaja cevap vermemesi de Rusya’nın tavrının anlayışla karşılandığını gösterir.

Bu durumda hem ABD’yi hem de Rusya’yı karşısına almaktan çekinmeyen güç kimdir sorusuna cevep bulmak gerekir. Ülkesindeki terör eylemlerine, arka bahçesindeki Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan gibi çok önemli ülkelerdeki rekli devrimler karşısında soğukkanlı davranan ve ABD yönetimiyle çatışmaktan kaçınan Rusya’nın bu olay karşısındaki sert tavrı nasıl açıklanabilir?

Bu sorular cevaplandırılmadan dünyada çatışan tarafları tanımlamak mümkün değildir. Rus ve Amerikan yönetimlerini karşısına alan, Sünni olmaları nedeniyle İran’la bağdaştırılamayan, herhangi bir Avrupa ülkesiyle ilişkisine dair bir bilginin bulunmadığı ancak Suudilerin ve Suriye’nin desteğinden söz edilen bu direnişin uluslararası boyutu bunlardan mı ibarettir?

Rusya’nın enerji oyununda büyük taraf olmak için uyguladığı ve Türkiye’nin bir geçiş koridoru olması planlanan girişimiyle son günlerde adından sıkça söz edilen Büyük Karadeniz Projesi arasındaki ilişki nedir? Karşı taraf Rusya’nın dünyaya açılan kanallarını kontrol etmek mi istemektedir? Eğer böyleyse karşı taraf kimdir? Renkli devrimlerin bu güzergah üzerinde bulunması sadece bir tesadüf müdür?

Son günlerde gerçekleşen G. Soros’un Türkiye ziyareti ve hemen arkasından dünyanın çok büyük şirketlerinin yöneticilerinin Türkiye’de bulunmasının ve iktidarı destekleyen mesajlar vermesinin bu büyük tabloyla bir ilişkisi var mıdır?

Bütünü doğru algılamadan parçalar hakkında karar vermek yanlış kararlara ve büyük yenilgilere sebep olabilir. Soğuk Savaş döneminde kararlı bir denge söz konusuydu ve iki tarafın birbiriyle sıcak bir çatışmaya girmeleri çok zayıf bir olasılıktı. Çatışma ayrıntılarla sınırlı kalıyor, var olan dengeyi değiştirecek davranışlar iki tarafın ortak hareketiyle bertaraf ediliyordu. Günümüzde ise tarafların uzlaştığı bir denge durumu yoktur ve bu yüzden risk daha büyüktür. Ancak ben, sadece gözlemlerime dayanarak, ABD ve Rus yönetimlerinin büyük bir çatışmayı engellemek konusunda uzlaştıklarını ve mücadelelerinin ortak bir hasma yönelik olduğunu düşünüyorum. Bu hasım, bana göre, Küresel Sermayedir.

Şu anda çatışmanın merkezi Türkiye’nin çevresinde yoğunlaşıyor, ülkemiz savaşın kaderini belirleyecek bir meydan muharebesinin yapılacağı alana dönüşüyor. Türkiye’yi kim ele geçirise ya da kimin tarafını seçersek o taraf büyük bir üstünlük sağlayacak ve finali beklemeden şampiyonluğunu ilan edecek.

Türkiye’de bu oyunun farkında olan ve bu oyuna katılanların olduğu anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Sezer’in klasik dış politika söylemlerimiz olan Kıbrıs ve PKK’yı bir yana bırakıp Rusya’nın bölgesel ve küresel bir aktör olduğunu söylemesi bunun işareti olarak gözüküyor.

Kimin cumhurbaşkanı olacağı, siyasal ittifakların gerçekleşip gerçekleşemeyeceği, gerçekleşirse hareketin liderinin kim olacağı bu çerçeve içinde belirlenecektir. AKP, başından beri, bu oyunun tarafıdır ya da taraflardan birinin desteğine sahiptir. Karşısındakilerin hepsi plajda kumdan şatolar yapmakla meşguller ve sahneyi terk etmeleri mukadderdir. İktidara gelip onun imkanlarından yaralanmayı siyaset sananlar hayal kırıklığına uğraycaktır çünkü iktidar yoluyla zenginleşmeye ancak çatışmanın olmadığı zamanlarda göz yumulur. Dünyanın geleceği belirlenirken kişiler fillerin ayağı altındaki karıncalardır.

01.07.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş | Yeni Sayfa 183

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 08/11/06 13/01/09