Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

BAŞYAZI

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDA GEZİNİRKEN

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

A. Altındal'dan Papa yorumu

 

Araştırmacı Aytunç Altındal'a göre, diğer İslam ülkelerine barışık olan Papa, Türkiye'nin kilise ablukası altına alınmasını istiyor ve bunun için düğmeye bastı. Türkiye'yi zor bir süreç bekliyor. Soykırımı, tazminat ve toprak talepleri hortlayacak.

 

Papa 16. Benedikt'in ısrarlı Türkiye ziyaretinin ardında sizce ne olabilir?

 

Papa, 12 Eylül 2006 tarihinde Almanya'da yaptığı konuşmada İslam alemini değil, doğrudan Türkiye'yi hedef göstermiştir. Dolayısıyla, Papa'nın Türkiye ziyaretinin 'dostanelikle' hiçbir ilgisi yoktur. Bunun nedenini şöyle açıklayabilirim. Konuşmayı yaptıktan sonra uçakta kendine 'Hangi devleti ziyaret edeceksiniz' diye sorulduğunda 'Ben Konstantinopolis'e gidiyorum' cümlesini Kullanmıştır. Dünyada böyle bir devlet yoktur. Papa bu ifadesiyle, 'Ben sizin devletinizi kabul etmiyorum' demek istemiştir. İkinci önemli bir nokta ise şudur: Tam 10 gün önce Papa, Kıbrıs Rum Kesimi'nin en üst temsilcisi Tassos Papadopoulos'u özellikle davet etmiştir ve kendisinden Kıbrıs'ta yıkılmış, yakılmış kiliselerin, şapellerin fotoğraflarını ve tabu kayıtlarını getirmelerini istedi. Papadopoulos'ta ona getirdi. Türkiye'ye dostane bir ziyaret yapmak isteyen kişi bunu yapmaz.

 

Peki ziyaretinin ardında hangi anlam var?

 

Papa, doğrudan doğruya Ekümenizm amacıyla Türkiye'ye geliyor. Bunu da dün açıklamıştır: 'Olgunlaşmış olan meyveyi almak için gidiyorum' dedi.

 

Buradaki 'Tanrının arzuladığı meyveler' ifadesinde anlatılmak istenen nedir?

 

Meyveyle çağrıştırılmak istenen şudur: Meyve, İncil ve Tevrat'ta geçen bir terimdir. İncil'in 'Eski Ahit'inde, 'Yeni doğmuş kutsanmış çocuk' demektir. Tamamıyla olumlu bir anlam içermektedir. Yeni Ahit'te ise, Hz İsa'nın işlerinin 'müjdeli' bir biçimde bitmiş olmasını ifade etmektedir. Müjdeli haber ise Katolik kilisesiyle Ortodoks kilisesi arasındaki tartışmaların bittiğini ve sonucu almaya geldiği bilgisini bize vermektedir. Papa, bu sonucu Vatikan'a taşıyacağım diyor. Vatikan da bundan sonra Ortodoks kilisesinin hamisi olacak.

 

Sayın Altındal, bu beraberinde ne getirecek?

 

Fener Patrikhanesi'nin ekümenik bir yapıya gelmesine neden olacaktır. Meyveyle çağrıştırılan müjde, ekümenizmin gerçekleşmiş olmasıdır. Fener Rum Patriğiyle de ziyaretinde kolkola gezecektir. 1965'den başlayan 1980'de resmiyet kazanan teknik sorunlar vardır. Bir Katolik kadın, bir Ortodoks erkekle evlenirse doğan çocuğun dini ne olur gibi sorunlar çözüldü. Siyasi bir birlik kuruluyor. Bunun adı, Ekümenizmdir.

 

Papa, Müslümanlık üzerine tepki toplayan bir açıklama yapmıştı. Önceki günkü açıklamasında da 'tarihi ve kültürü zengin Türk halkına selamlarımı göndermek isterim' gibi bir demeçte bulundu. Papa, neden ağız değiştirdi?

 

Ortada ne gaf vardır, ne de Papa'nın dün yaptığı açıklama samimi bir açıklamadır. Türkiye'ye dostane bir ziyaret yapıyorsan, Papadopoulos'u neden çağırıyorsun? Hem bu kişi, Ortodoks olduğu gibi eski bir terörist de. 2004 yılında Kardinalken yaptığı bir açıklama var. Diyor ki, 'Türkler, başka bir kültüre ve medeniyete aittirler. Ama o medeniyeti de temsil etmezler. Türkler hiçtir. Arap aleminde bir yer aramalıdırlar' diyor. Papa seçildikten sonra 'Bir Kriz Döneminin Değerleri' adında bir kitap yazmıştır. O kitapta da 'Türkiye'yi AB'ye alırsanız, Hristiyanlığı yıkarsınız' dedi. Papa, hata yaptığını kabul etmiyor.

 

Bir stratejist olarak bir ziyaretin sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz?

 

Papa'nın bu ziyaretinde, birinci hedef Türkiye, ikincisi de Rusya. Rusya'da Fener Patrikhanesi'nin tüm Ortodoksların ekümenik, siyasi lideri olmasını kabul etmiyor. Öyle ki Putin, Türkiye'ye gelişinde 'Patriğin elini öpecek misiniz' diye sordular. Putin, 'Ben ekümenik Patrik tanımıyorum. O benim kapımın önünden bile geçemez' dedi.

 

Ziyaretle birlikte Türkiye'yi nasıl bir tehlike bekliyor?

 

Papa, İslam dünyasıyla ilişkilerini güçlendirme çabasında. Türkiye'yi tecrit etme planı var. Türkiye'nin etrafı Doğu kiliseleriyle çevrilidir. Papa'nın ziyaretiyle Türkiye'nin kiliseler tarafından ablukaya alınmasının düğmesine basılacak. Bunların arasında Süryaniler, Katolik Ermeniler gibi 20 çeşit değişik kilise var. Türkiye'nin bundan sonraki gidişatında kiliseler bazında sorunlar yaşanacak. Onlar da sürekli toprak talebinde bulunacaklar. Soykırımı, tazminat talebinde bulunacaklar. Onlar, bunu AB'ye taşıyacak. AB de İlerleme Raporu'na bu talepleri koyacak. Türkiye, bir jest yapsın, toprak versin diyecek.

 

Türkleri suçlayan kitap

 

'İslam ve Terör' adlı kitaptan bahseder misiniz? Kapağındaki Türk bayrağı neyi ifade ediyor ?

 

Kapağı kırmızı renkte Türk bayrağı bulunan 'İslam ve Terör', 2004 yılında Florida'da yayınlandı. Kitapta yazar olarak gösterilen kişi Mark A.Gabriel'dir. Bu takma bir isim. Kitabı asıl yazan, kendisine bol miktarda para ve profesörlük verilerek Hristiyanlığa geçen aslında müslüman bir Mısırlı. Mısırlı kişiyi yönlendirenler ise iki papazdır. İslam ve terörün aynı olduğunu, cihat fikrinin terörizm olduğunu işleyen bir kitaptır. Önemli olan tarafı şudur: Kitabın Avrupa'daki baskıları piyasaya çıkmaktadır. Kapakta Türk bayrağı vardır. Dolayısıyla, kitap, Türkiye'yi İslam ve terörizmin merkezi olarak göstermektedir. İçeriğe göre, İslami terörizmi Türkler yönlendirmektedir. Terörü ortadan kaldırmanın yolu, Türklerden geçiyor.

 

Kitabın yayınlandığı ülkelerde Türkler'e karşı tepkiler değişiyor mu?

 

Tepkileri takip ediyorum. Dünyada İslami terörü Türkler'in yönlendirdiği üzerinde yoğun bir görüş birliği şimdiden oluştu.

 

Gülçin GÜNAY / Tercüman/28.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş | Yeni Sayfa 236

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 01/12/06 13/01/09