Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

BAŞYAZI

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDA GEZİNİRKEN

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

El   yazılariyle

Abdülhamit ve kızı Ayşe Sultan

 

 

 

Allah, türa aziz mîdârem-ü bes

Bâ îzzet-i ân ki  nist manend-i tu kes

Allah, der în vakıa destem gîr

Allah, hemîn zaman leferyâdem res

                              (Abdülhamid)

Sonunda kerre içinde   “Abdülhamid” imzasını taşıyan bu kıt'a, Nakşiliğin en büyük kutuplarından, hattâ büyük üstü büyük ve tarikate ismini veren  Şah-ı Nakşıbend hazretlerinindir ve mânası aynen şudur:

Allah!.. Seni aziz tutuyorum, işte bu kadar..

Öyle bir izzet ki, hiçbir şey ona eş olamaz.

Allah! Bu vakıada, bu işde elimden tut.

Allah! Her zaman feryadıma yetiş...

 

Şeyh Bahaeddin (Şah-ı Nakşıbend) hazretlerinin bu yakıcı kıt'asını, Beylerbeyi sarayında geçirdiği esaret anlarında bir kağıt parçasına yazan Abdülhamid Hânın, noktaları ihmal edecek kadar ızdırap içinde bulunduğu yazısından da bellidir. Hiç kimsede ve hiçbir yerde bulunmasına imkân olmayan bu vesikayı kendi gazetesi demek olan Büyük Doğu'ya veren İsmail Hami Danişmend'dir.  Nitekim vesikanın altında gördüğünüz yazı, Hükümdarın kızı Ayşe Sultan'a ait olup aynen şöyledir:

Pederim cennetmekân Sultan Abâülhamid Han-ı Sanî hazretlerinin Beylerbeyi sarayında ikametleri esnasında bir ân-ı meyusiyetlerinde yazıp validem Müşfîka kadınefendiye vermiş oldukları bu had-ı Hûmayunlarını büyük tarihşinas muhterem İsmail Hami Danîşmend Beyefendiye teberruken ihdâ ediyorum.

 

12 Şubat 1953

Ayşe bin-i Sultan Abdülhamid Han

 

Bu fevkalâde kıymetli tarihî vesikadan alınacak ders, II. Abdülhamid'in namütenahi mikyasta Allaha bağlı şahsiyetiyle bu bağlılıkta takip ettiği yoldur.

 

7.Nisan.1956

Büyük Doğu

14. Yıl Sayı-9’dan

 

 

 

 

 

 

 

Giriş | Yeni Sayfa 269

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 28/05/08 13/01/09