Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

BAŞYAZI

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDA GEZİNİRKEN

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

             DERİN VE GERÇEK MÜSLÜMAN

                                                                 Necip Fazıl KISAKÜREK

  • İslam inkılabını fikir planında yalnız gerçek ve derin Müslüman temsil edebilir.
  • Gerçek ve derin Müslüman nedir;gerçek ve derin Müslüman ne olmaktır?İşte bütün mesele!Bu meselelerin meselesini şu anda toplu olarak ele alırken,onu kısım kısım çerçevelemek borcunu da yükleniyoruz.
  • Gerçek ve gerçek Müslümanın  üç cephesi vardır:Şeriat,tasavvuf ve bunların hikmetine nüfuz ehliyetinde şahsi ruh ve akıl…
  • Bu cepheleri şu anda bir bütün ve terkip tamamlığı halinde mütalaa edecek olursak,hüküm şöyledir:Başta mutlak ve sabit ölçüler manzumesi Şeriat olmak üzere,her şey,alttaki üsttekine tabi olarak bu üç hakikat planını yerine getirmekten ibarettir.
  • Demek ki,gerçek ve derin Müslüman,basit riyazi ifade çerçeveleri içinde her biri sonsuz ve dipsiz sırların işareti ve bütün cemiyet ve hakikat ölçülerinin anası ve mizanı olan Şeriatı,dava ve gayenin ruhu;onun batını olan tasavvufu da,alemin ve insanlığın kemal sırrını saklayıcı hazine bilecek ve onları ruhunda çalkalayıp mayonezin yumurta,zeytinyağı ve limondan ibaret üç unsuru gibi tam bir ahenk içinde tutacaktır.
  • Öyle ki,baştanbaşa eşya ve hadiseler planına hakim ve yeryüzünü maddi ve manevi bütün mevcutlarıyla kalbur içinde eleyici bir kudrete sahip gerçek ve derin Müslüman,hikmet ve hakikatin(stratosfer)ine yükselirken,Şeriat ve Tasavvuftan ibaret sağlı ve sollu kanatlarıyla,bu kanatların ortasında ileriye doğru uzanmış bir idrak ve tefahhus cihazı kafasından ibarettir.Fakat uçuran,yükselten ve erdiren birbirinin tamamlayıcısı ve gerçekleştiricisi halinde Şeriatle Tasavvuf;uçurulan,yükseltilen ve erdirilen de şahsi ruh ve akıl…
  • Gerçek ve derin Müslüman,dünya ve insan kadrosunun bütün iş ve fikir muhasebesini muvazeneleştirmiş,zimmet ve matlup sütunlarını tam bir sıhhat ve mutabakatla karşılıklı mizana sokmuş,yapılacak ve yapılmayacak her şeyi tesbit etmiş,bütün istikametleri keşfetmiş ve işaretlemiş,bu hayatın yaşanmak zahmetine değer bütün kıymetlerini tablolaştırmış,en uzak buğday başağının ucundaki taneden Güneşin kalbine kadar nabız dinleme aletlerini her noktaya dikmiş ve her unsurun gaye ve memuriyet sırrına ermiş,yeryüzüne ve madde alemine insan tahakkümünü ve bunun muazzam cihazını azami istiap haddine yükseltmiş,idrak ve tekevvün çilesini nihai hassasiyetle doldurmuş,Frenklerin (sajes) dediği nihai vecd,zerafet,huzur ve sükuna varmış;kısaca,insan başını sümüklüböcek kafasından ayıran tek haysiyetle varlık sırrının bütün şubelerini kahramanca kucaklamış,planlaştırmış ve bunun insan cemiyetini teşkilatlandırmış,kamil insan örneğidir.Bunun niçin böyle olduğu da, gerçek ve derin Müslümanın kısım kısım    hüviyeti tayin edilirken görülecek,İslam inkılabını yalnız onun temsil edebileceği anlaşılacaktır.

 

 

 

 

                                                                                         İdeolocya Örgüsü’nden

 

 

 

 

 

 

 

Giriş | Yeni Sayfa 76

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 17/07/06 13/01/09