Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

GİRİŞ

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDAN SEÇMELER

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

            KAYSERİ

       Bu yazımızda sizlere Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin kültür dizisinden olan ve Kayseri’nin bütününü tanıtmaya yönelik 320 sayfa 21x30 ebadında kolektif çalışmanın ürününü tanıtacağız.Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın gönlünü katarak hazırlattığı bu eser kendi sahasında büyük bir boşluğu doldurmuştur.Vali S.A.Bedük döneminde hazırlanan bol resimli ve Kayseri’yi şelaleler şehri olarak tanıtımından bu yana Kayseri tanıtımıyla ilgili bu tür bir kitap çalışması yapılmamıştı.Bu çalışma bu boşluğu doldurdu ve şehrimize başka bir perspektiften bakmayı da gündeme getirmektedir.Bu perspektif zaman bilincidir.Daha önceki kitaplar ve tanıtımlar anakronik olarak ele alınmıştı.Turizm ve ticaret ön plana alınarak şehir takdim edilmişti.Oysa kitabımız zaman bilinciyle hazırlanmış ,şehrin arkeolojik yapısından bugüne yansıyan yapısal ilişkileri gündeme taşımaktadır.Beş bin  yıl önce henüz Kayseri kurulmamışken o günün en büyük yön verici devleti Asur’un ileri karakolu,ticaret merkezi Kaniş Karum ile başlayan macera,aynı zamanlara yakın o zamanki adıyla Argaus’un kuzeyindeki Mazaka ile devam etmiş,her iki yöndeki gelişmeler şehri bugünkü yerine inmeye zorlamıştır.Bin beşyüz yıl önce Kaisareia adını almış,1067 de emir Danişmend Melik Gazi’nin himmetleriyle,Malazgirt zaferinden dört yıl önce Türk yurdu olmuştur.Eser;tarih-kültür-sanat üçlemesinde örnek resimleriyle gerekli yazılarla donatılarak takdim edilmiştir. Yemek kültürü dışarıda bırakılarak ,Selçuklularca şehrin nasıl yapılandırıldığı analiz edilmiş,bu özellik ön plana çıkarılmıştır.

     Kitabın genel karakteri;inşaat ve mimari konularında görsel ve yazılı olarak temellendirilmiş,kültürel yapı ise lehçe ve söyleme farklılıkları öne alınarak gösterilmeye çalışılmış.Oysa Kayseri insanı zekasını nüktelerinde gösterir.Bu nükteler ki Tomarza’nın eski adı Tıravşın-yeni adı İncili- köyünden İncili Çavuş’la sembolize edilir.İncili Çavuş’un kitaba hiç girmemesinde kitabı hazırlayanların  rekabet korkusu mu var acaba diye düşünüyoruz.İncili Çavuş ve Kayseri zekası bütün dünyada tebarüz etmişken kitaba alınmamasını eksiklik olarak görüyoruz.

   Kitaptaki mimari eserlerin dünyadaki benzerleriyle yapılan karşılaştırılmaları mübalağaya kurban edilmiş gibimize geliyor.Çünkü bu kitap Kayseri’yi tanıtmakla yükümlüyken mimari esere dönüştürülmek istenmiş izlenimi veriyor.

  Kayseri yaşayan bir şehir olmasına rağmen coğrafi konumunun, Türkiye coğrafyasındaki yerinin,en azından karayoluyla bu şehre nasıl ulaşılacağının belirtilmemesi de bu şehirde tarihin bir döneminde yaşandı şimdilerde böyle bir şehir yok izleniminin doğmasına yol açıyor.

   (Bir başarı hikayesi) adıyla Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.adına hazırlanmış tanıtım kitabındaki fotoğrafların bu kitapta da kullanılmış olması (kestirme yol) aramak gibi bir gafleti davet etmiş.Oysa bu resimlerin çok büyük bir masrafı tutmayacağı açıktır.Böylesine büyük çaplı bir kitabın basit duyarlıklara kurban edilmediğine inanıyoruz.

 Bekir Yıldız çok yaşa,şehri tanıtma duygusunu ticaret kaygısına kurban etmediğin ve şehrimizin zaman tunelindeki macerasını bize gösterdiğin için seni kutluyoruz.Gönül isterdi ki Kayseri’ye Belediye Başkanı olarak sizlerin de katkılarınız bu eserde kalıcı hale gelsin.Medeni Dünya da bunu böyle istiyor. Bu güzel şehir tarihiyle ve gündelik hayatıyla Türkiye’deki hak ettiği yeri alsın. 31/05/2006                       

                                                                 

                                                                                                                           Kek Vakfı

        Not:Proje danışmanı:Doç.Dr.Şükrü Karatepe                     mayıs/2006-İstanbul

        Tarih danışmanı:Halit Erkiletlioğlu                                      ISBN:975-94737-1-2

        Redaksiyon:Yrd.Doç.Dr.A.Tevfik Ozan                             Kocasinan Belediyesi Kültür Yayınları-2

        Sanat yönetimi ve grafik tasarım:Abdullah Kılıç

         Fotoğraf:Gülnur Kılıç

         İmla:Mehmet Günyüzlü,Uğur Yüksel Yılmaz

         Baskı:Express Print Center

         Yapım:Türkuaz Grafik

 

 

Giriş | KASAP

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 22/06/06 13/01/09